Logo AEPTV
   

Accés registratFuture Industry Congress PDF Imprimeix Correu electrònic

Del 14 al 15 de juny al Caixa Fórum de Barcelona, va tenir lloc la segona jornada del Future Industry Congress a càrrec d'EURECAT.

Us fem cinc cèntims de com va anar. Per a mès informació podeu accedir a la web d'EURECAT: www.eurecat.org

“Digitalització i indústria 4.0 no són reptes de futur, sinó realitats depresent a les quals cal fer front”. Així ho han afirmat tant la secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Begoña Cristeto, com la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, en la segona jornada del Future Industry Congress.

Ambdues han apuntat com les administracions han de ser facilitadores de la competitivitat, l’adaptació i la transformació i han fet referència a les actuacions que s’estan adoptant per acompanyar a l’empresa en el procés de digitalització, com ara eines d’autodiagnosi online per avaluar el nivell de maduresa digital o programes de préstecs per finançar la innovació. 

Cristeto ha destacat que la hibridació entre el món físic i el virtual no afecta només al procésproductiu sinó també als productes (cada cop més intel·ligents i funcionalitzats) i als models de negoci. En aquest darrer aspecte, ha assenyalat que “totes les empreses han d’analitzar la seva cadena de valor i com aquesta es pot veure afectada des de fora per tal de posar els mecanismes de protecció adients”. La  secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha apuntat que l’empresa ha de convertir el repte de la indústria 4.0 en una oportunitat, donat el seu pes en l’economia. Representa, ha dit,  el 13% del PIB i l’11% de la població ocupada. Posteriorment, ha afegit que “en el 2020 hem d’arribar al 20% del PIB i ens hem de pujar aquest tren i ficar-nos de ple en la indústria 4.0”. 

 

 

Digitalización e industria 4.0 no son retos de futuro, sino realidades de presente a las que hay que hacer frente". Así lo han afirmado tanto la secretaria general de Industria y de la Pequeña y MedianaEmpresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Begoña Cristeto, como la directora general de Industria y consejera delegada de ACCIÓ, Núria Betriu, en la segunda jornada del Future Industry Congress.

Ambas han apuntado como las administraciones deben ser facilitadoras de la competitividad, la adaptación y la transformación y han hecho referencia a las actuaciones que se están adoptando para acompañar a la empresa en el proceso de digitalización, tales como herramientas de autodiagnóstico online para evaluar el nivel de madurez digital o programas de préstamos para financiar la innovación.

Cristeto ha destacado que la hibridación entre el mundo físico y el virtual no afecta sólo al proceso productivo sino también a los productos (cada vez más inteligentes y funcionalizados) y los modelos de negocio. En este último aspecto, ha señalado que "todas las empresas deben analizar su cadena de valor y cómo ésta puede verse afectada desde fuera para poner los mecanismos de protección adecuados". La secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha apuntado que la empresa ha de convertir el reto de la industria 4.0 en una oportunidad, dado su peso en la economía. Representa, ha dicho, el 13% del PIB y el 11% de la población ocupada. Posteriormente, ha agregado que "en el 2020 tenemos que llegar al 20% del PIB y hay que subir este tren y meternos de lleno en la industria 4.0”.

 
 
Portal implementat per CREA.CAT