Logo AEPTV
   
Future Industry Congress PDF Imprimeix Correu electrònic

Del 14 al 15 de juny al Caixa Fórum de Barcelona, va tenir lloc la segona jornada del Future Industry Congress a càrrec d'EURECAT.

Us fem cinc cèntims de com va anar. Per a mès informació podeu accedir a la web d'EURECAT: www.eurecat.org

“Digitalització i indústria 4.0 no són reptes de futur, sinó realitats depresent a les quals cal fer front”. Així ho han afirmat tant la secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Begoña Cristeto, com la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, en la segona jornada del Future Industry Congress.

Ambdues han apuntat com les administracions han de ser facilitadores de la competitivitat, l’adaptació i la transformació i han fet referència a les actuacions que s’estan adoptant per acompanyar a l’empresa en el procés de digitalització, com ara eines d’autodiagnosi online per avaluar el nivell de maduresa digital o programes de préstecs per finançar la innovació. 

Cristeto ha destacat que la hibridació entre el món físic i el virtual no afecta només al procésproductiu sinó també als productes (cada cop més intel·ligents i funcionalitzats) i als models de negoci. En aquest darrer aspecte, ha assenyalat que “totes les empreses han d’analitzar la seva cadena de valor i com aquesta es pot veure afectada des de fora per tal de posar els mecanismes de protecció adients”. La  secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha apuntat que l’empresa ha de convertir el repte de la indústria 4.0 en una oportunitat, donat el seu pes en l’economia. Representa, ha dit,  el 13% del PIB i l’11% de la població ocupada. Posteriorment, ha afegit que “en el 2020 hem d’arribar al 20% del PIB i ens hem de pujar aquest tren i ficar-nos de ple en la indústria 4.0”. 

 

 

Digitalización e industria 4.0 no son retos de futuro, sino realidades de presente a las que hay que hacer frente". Así lo han afirmado tanto la secretaria general de Industria y de la Pequeña y MedianaEmpresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Begoña Cristeto, como la directora general de Industria y consejera delegada de ACCIÓ, Núria Betriu, en la segunda jornada del Future Industry Congress.

Ambas han apuntado como las administraciones deben ser facilitadoras de la competitividad, la adaptación y la transformación y han hecho referencia a las actuaciones que se están adoptando para acompañar a la empresa en el proceso de digitalización, tales como herramientas de autodiagnóstico online para evaluar el nivel de madurez digital o programas de préstamos para financiar la innovación.

Cristeto ha destacado que la hibridación entre el mundo físico y el virtual no afecta sólo al proceso productivo sino también a los productos (cada vez más inteligentes y funcionalizados) y los modelos de negocio. En este último aspecto, ha señalado que "todas las empresas deben analizar su cadena de valor y cómo ésta puede verse afectada desde fuera para poner los mecanismos de protección adecuados". La secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha apuntado que la empresa ha de convertir el reto de la industria 4.0 en una oportunidad, dado su peso en la economía. Representa, ha dicho, el 13% del PIB y el 11% de la población ocupada. Posteriormente, ha agregado que "en el 2020 tenemos que llegar al 20% del PIB y hay que subir este tren y meternos de lleno en la industria 4.0”.

 
 
Portal implementat per CREA.CAT